Poznaj Ostródę!

UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
Gmina Ostróda zaprasza!
Gmina posiada bardzo zróżnicowany krajobraz. Jej północna część leży w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na Garbie Lubawskim, a zachodni skraj gminy obejmuje Dolinę Drwęcy.
W północno-wschodniej części gminy znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz charakterystyczne jeziora polodowcowe połączone kanałami i rzeczkami. Część północna gminy ma charakter równinny, w podłożu tej części gminy dominują piaski zandrowe. Część środkowa to wysoczyzna moreny dennej o typowo falistej powierzchni- dominują tu gliny zwałowe.Południowe rejony gminy to zupełnie odmienny krajobraz. Obszar ten jest bardzo pofałdowany, charakteryzujące się dużą zmiennością budowy geologicznej- gliny, piaski i żwiry z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim- Góra Dylewska 312m.n.p.
 
LASY 
Lasy zajmują 29% powierzchni gminy. Największy i najstarszy kompleks leśny-Puszcza Taborska mikroregion nasienny słynnej sosny taborskiej rośnie w północnej i wschodniej części gminy. W dużych kompleksach leśnych można zobaczyć wspaniałe okazy sosny, grabu, buku, i wielu innych gatunków. Nie do rzadkości należy w naszych lasach widok saren zajęcy, dzików, jeleni i lisów, które licznie zamieszkują obszary leśne gminy.
 
WODY 
Prawie cała gmina leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów: Grabiczka z Dylewską, kanału Ornowo, Poburzanki i Gizeli oraz Szelążnicy i Kanału Ostródzko-Elbląskiego.Wzgórza Dylewskie są węzłowym obszarem hydrograficznym, z którego rzeki odpływają we wszystkich kierunkach.

(za www.gminaostroda.pl)